صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: سامانه جامع اطلاع رسانی خدمات پس از فروش1400/08/05ورود به سیستم
نمايشگاه بين المللي
الکتروپيک حامي بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران، از 7 الي 10 آبان در سالن ميلاد 31B غرفه 782 منتظر حضور گرمتان هستيم.
01/08/1400 ساعت 8:50
 
درخواست قطعات نمايندگان
درخواست قطعات نمايندگان پس از بررسي و تاييد از طرف کارشناس ارزياب قطعات و ارسال پيامک مبلغ فاکتور ، تنها ظرف مدت 24 ساعت مهلت واريز داشته ، در غير اينصورت فاکتور لغو خواهد گرديد و درخواست قطعه بايد مجدد ارسال و بررسي گردد.
01/11/1399 ساعت 11:18
 
دريافت ماليات برارزش افزوده در فاکتور سرويس
توجه گردد در سرويس هاي غيرگارانتي مبلغ ماليات برارزش افزوده در انتهاي فاکتور سرويس اعمال ميگردد که در تب مبلغ فاکتور قابل روئيت ميباشد.قابل ذکر است که نمايندگان مجاز به دريافت مبلغ ماليات برارزش افزده از مشتري ميباشند.
17/10/1399 ساعت 15:27
 
قابل توجه نمايندگان محترم شهرستان
طبق دستورالعمل جديد خدمات پس از فروش الکتروپيک، تمامي نمايندگان محترم شهرستان موظف هستند که سرويس انجام شده را کمتر از 1 هفته در وب سرويس ثبت و بايگاني نمايند، چنانچه سرويس انجام شده از زمان پذيرش تا زمان بايگاني بيش از يک هفته به طول بيانجامد مطابق با سند رفتار سازماني شرکت درمرحله اول تذکر شفاهي- مرحله دوم تذکر کتبي - مرحله سوم کاهش گريد درپي خواهد داشت. توجه شود که فرايند فوق جهت پذيرش سرويس هايي که از مورخ 99/10/01 انجام شود قابل اجرا خواهد بود.
18/09/1399 ساعت 16:13
 
درج امضا الکترونيکي
ثبت امضا الکترونيکي مشتري در فاکتور سرويس هاي وب سرويس الزامي ميباشد. در تب مربوط به امضا مشتري ، مي توان امضا را درج و ذخيره نماييد
16/09/1399 ساعت 17:18
 
قابل توجه سرويسکاران محترم شهرستان
شايان ذکر است از مورخ 99/9/1 تمام سرويس هاي انجام شده بايد ظرف مدت "يک هفته "در وب سرويس ثبت و ذخيره و بايگاني گردد . به عبارتي پس از اتمام سرويس مدت زمان ثبت و ذخيره و بايگاني در وب سرويس تا "يک هفته " مي باشد
02/09/1399 ساعت 16:6
 
ثبت تصاوير محصول درحال سرويس
با ثبت تصوير محصول در حال سرويس دهي ، در قسمت تب تصاوير محصولات ، اطلاعات قبض پذيرش خود را کامل تر نماييد.
25/08/1399 ساعت 15:52
 
Powered By Sorooshan Co